ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto Zásady ochrany soukromí určují jak Bona AB (“Bona”, “my”, “naše” nebo “nás”) shromažďuje, používá, zveřejňuje, předává, a uchovává informace o vás, když používáte naši webovou stránku, nebo když s námi komunikujete.

CO SHROMAŽĎUJEME

Při návštěvě a prohlížení, či jakéhokoliv použití naší stránky, dojde k přenosu, shromáždění a zpracování, určitých informací, konkrétně:  

    Informace o nákupu, které se vztahují k jakýmkoliv platbám uskutečněných mezi vámi a námi a k jakýmkoliv nákupům našich produktů. Platební informace obsahují informace o platbách a dopravě, jako je jméno, objednávka, dodací adresa, telefonní číslo pro upozornění a detaily platby.

    Informace o protokolových souborech jsou vytvořeny automaticky vašim prohlížečem nebo zařízením, pokaždé, když vstoupíte na naši stránku, nebo ji používáte. Například tím, že vstoupíte na naše servery, může dojít k uložení informací, jako je typ vašeho prohlížeče, IP adresa, jméno domény, identifikační číslo zařízení, operační systém, typ síťového připojení, odkazující a výstupní stránka, datum a čas přístupu nebo použití webové stránky;

    Cookies jsou používány k zapamatování vašeho nastavení a k tomu, aby rozeznaly vás a vaše aktivity, když se na naši stránku vrátíte. Prostudujte si prosím naše Zásady použití cookies

    Doplňující informace: Pokud nás kontaktujete nebo se zúčastníte výzkumu, soutěže, kampaně nebo náborového procesu, nebo jste se přihlásili k odběru newsletteru, shromáždíme doplňující informace, které jste nám poskytli, jako je jméno, kontaktní informace a sdělení.  

JAK NAKLÁDÁME SE SHROMÁŽDĚNÝMI INFORMACEMI

Shromážděné informace získané vaším použitím webové stránky využíváme na:   

    Správu; ke spravování, zachování a optimálního využití prvků webové stránky včetně identifikační a ochranné sítě a IT ochrany.

    Zlepšení; k objevení přerušení a chyb ve službě a k porozumění a analýze vaší komunikace se stránkou, abychom ji vylepšili, a vyvinuli nové prvky, produkty a služby stránky.  

    Komunikaci; k prezentaci vám příslušných nebo přizpůsobených informací a kampaní.

    Nákupní objednávky: ke správě vašich nákupních objednávek a k zasílání nakoupených produktů.  

    Zacílení: Používáme zacílené technologie od různých prodejců. To znamená, že vy jako návštěvník naši webové stránky můžete dostávat cílené reklamní sdělení s přímým odkazem nebo odkazem k webové stránce, protože jste projevili zájem o její obsah. To je nazýváno zacílení. Účelem zacílení je poskytnutí relevantního obsahu, když navštívíte webové stránky nebo použijete internetový vyhledávač. Za žádných okolností tyto informace nemohou být shromažďovány a zpracovány k vaši osobní identifikaci jakožto návštěvníka webové stránky. Nejsou zde tedy ovládány žádné osobní informace, stejně jako nejsou žádné uživatelské profily spojeny s osobními informacemi.  Pro více informací týkajících se cookies si nastudujte naše zásady pro používání cookies.

    Analytiku; k vyměření a ohodnocení přístupu a provozu webové stránky. Poznamenejte si prosím, že používáme Analytiku Google a od té doby, co na nás Google není závislý, má své vlastní zásady soukromí. Doporučujeme prozkoumat jejich podmínky, abyste porozuměli, jak používají shromážděné informace přes Analytiku Google, nahlédněte zde https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, a jak si můžete změnit nastavení soukromí.

    Doplňující informace:  Používáme další informace, které jste nám poskytli, ke komunikaci s vámi, například k odpovědím a k poskytování podpory zákazníkům nebo zasílání newsletteru a k reklamní komunikaci. Mimo to používáme vámi poskytnuté informace ke zlepšení našich produktů a služeb - pokud je to možné - k náborovému procesu, kterého se účastníte.   

JAK SDÍLÍME A ODHALUJEME INFORMACE

Neprodáváme, neobchodujeme ani nepronajímáme druhým osobní informace.

Avšak můžeme sdílet a odhalovat informace třetí straně poskytovatelů služeb, která poskytuje webovou stránku, rozvoj aplikací, hostování, údržbu, rozesílá výzkumy, newslettery a reklamní prohlášení,  nebo nám vypomáhá s ostatními službami. Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k informacím, zpracovávat je jakožto část poskytování nám těchto služeb. Poskytneme jim jen ty informace, které jsou uvážlivě nezbytné a oni jsou nuceni splňovat a respektovat nařízení týkající se Zásad ochrany soukromí.

Určité automaticky shromažďované neosobní rozpoznatelné informace, které nemůžou být uvážlivě použity k identifikaci jedince, mohou být sdíleny se třetími stranami, například kvůli pomoci těmto stranám porozumět uživatelovým zájmům, vzorcům návyků souvisejících s obsahem a funkčností dostupných po celé webové stránce.  

Můžeme poskytnout vaše informace ze zákona, a/nebo na žádost veřejnosti a vládní autority v nebo vně vaší země trvalého pobytu. Můžeme také sdílet vaše informace, pokud to určíme jako pro účely národní bezpečnosti, prosazení zákona nebo jiných záležitosti veřejné významnosti, odhalení je nutné nebo vhodné.

JAK DLOUHO SI PONECHÁVÁME VAŠE INFORMACE

Nenecháme si vaše informace na delší dobu, než to bude nutné, Délka této doby však závisí na účelu použití vašich informací teď a v budoucnosti. Když se například přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo reklamních oznámení, uchováme informace po dobu, kdy budete odběratelem, ale e-mailové dotazy uchováváme pouze na dobu nutnou k odpovězení a vyřešení dotazu a na rozumně dlouhou dobu poté.

SKLADOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Informace, které shromažďujeme budou skladovány a zpracovány v Evropské unii. Dodržíme evropské nařízení o ochraně osobních údajů týkající se shromažďování, používání, sdílení a uchovávání osobních informací do a z Evropské unie. Používáním našich služeb souhlasíte s tímto předáváním a zpracováním.

JAK CHRÁNÍME VAŠE INFORMACE

Jsme zavázání k ujištění, že vaše informace jsou bezpečně shromažďovány, uchovávány a zpracovávány. Dodržujeme všeobecně uznané normy k ochraně informací, které shromažďujeme. Avšak žádný přenos přes internet či elektronické uchování není naprosto bezpečný. Nemůžeme tedy zaručit zabezpečení shromážděných informací nebo to, že tyto informace nebudou dostupné, odhalené nebo pozměněné či zničené při narušení zabezpečení.  

V případě, že vaše informace zahrnují narušení zabezpečení, budeme okamžitě jednat v souladu s příslušným zákonem.

Pokud si myslíte, že došlo k nějakému porušení, prosím kontaktujte nás, jak je uvedeno níže pod heslem Kontakt.

STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Naše webová stránka může obsahovat odkazy k jiným stránkám, např. poskytovatelů služeb, partnerů, dodavatelů nebo třetích stran. V momentě, kdy použijete tyto odkazy a opustíte naši stránku, nemáme kontrolu nad ostatními stránkami, jejich obsahem nebo službami, které poskytují. Nemůžeme tedy být zodpovědní za ochranu a soukromí žádných informací, které poskytujete, když navštívíte stránku třetí strany nebo používáte jejich služby. Tyto stránky třetích stran mají vlastní zásady ochrany soukromí. Doporučujeme vám nahlédnout do zásad ochrany soukromí příslušné webové stránky třetí strany.

SOUKROMÍ DĚTÍ

Uvědomujeme si důležitost ochrany soukromí dětí a vědomě neshromažďujeme osobní informace od nikoho mladšího 13 let, pokud s tím nesouhlasili rodiče v souladu s příslušným zákonem. Pokud zjistíme, že shromažďujeme osobní informace dítěte pod náležitou věkovou hranicí bez souhlasu rodičů, co nejdříve je smažeme. Rodiče, kteří se domnívají, že nám jejich dítě poskytlo informace a rádi by je smazali, nás mohou kontaktovat, jak je uvedeno níže pod heslem Kontakt.

PŘÍSTUP A SMAZÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ

Použití naši webové stránky nevyžaduje žádnou registraci a je dobrovolné. Pokud nechcete, aby nám vaše informace byly předávány nebo byly shromažďovány, vždy můžete omezit shromažďování nebo využívání vašich informací tím, že přestanete používat webovou stránku a/nebo tím, že se vyvarujete poskytnutí jakýchkoliv dalších informací.  

V dobré víře usilujeme o poskytnutí přístupu k vašim osobním informacím, takže je můžete zkontrolovat a požádat, abychom data upravili, pokud jsou nepřesné, či smazali, pokud je nepotřebujeme podle zákona či kvůli legitimním obchodním účelům.  

Žádost o přístup, opravu či smazání se podává tak, že nás zkontaktujete, jak je uvedeno níže pod heslem Kontakt.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.  

Můžeme tyto zásady čas od času změnit z právních či regulačních důvodů. Vzhledem k tomu, že neshromažďujeme žádné podrobné kontaktní informace pro uživatele naši webové stránky, doporučujeme vám kontrolovat čas od času tuto stránku, abyste se ujistili, že rozumíte změnám a souhlasíte s nimi. Pokud nesouhlasíte se změnami, neměli byste používat webovou stránku, ani nám poskytovat další informace.

Pokud nám poskytnete další informace a budeme mít v paměti stále uložené vaše kontaktní informace, upozorníme vás na změny týkající se Ochrany soukromí.

KONTAKT

Pokud máte dotazy ohledně Ochrany soukromí nebo o využití vašich informací, kontaktujete nás prosím na privacy@bona.com.

 Zavři